Een eigen accommodatie is een grote stap voor een vereniging(en) en in het voorbereidingstraject komt een heleboel kijken. De KNBB heeft hiervoor diverse materialen ontwikkeld zoals een stappenplan waaruit u een heleboel praktische informatie haalt. Maar de KNBB kan u ook adviseren in het contact met gemeentelijke instanties.


Indien u een accommodatie wilt beginnen vraag dan de accommodatietoolkit aan via
info@knbb.nl