Via het NOC*NSF start de Nederlandse sport om voor vrijwilligers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring omtrent gedrag) verplicht te stellen. De KNBB heeft het besluit genomen hieraan mee te werken. Dit betekent dat alle bondsvrijwilligers een VOG moeten kunnen overhandigen aan de KNBB.

De KNBB vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele Intimidatie en van misbruik in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie of van misbruik is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen waarin hij of zij weer met kinderen in aanraking kan komen.

De KNBB neemt de veiligheid van al onze leden serieus en heeft daarom besloten om van elke bondsvrijwilliger, die in aanraking komt met minderjarigen of de zorg over ouderen, een VOG te verlangen. De VOG is gratis!

 

Vervult u een functie binnen de biljartsport waarbinnen u in aanraking komt met minderjarigen of de zorg over ouderen dan kunt u een VOG aanvragen door uw naam, functie, mailadres, geboortedatum te sturen naar info@knbb.nl