Aan de viering van een 50-, 75- of 100 jarig bestaan en verder bij een veelvoud van 25 jaar van een KNBB vereniging wordt alleen aandacht geschonken als de mededeling betreffende de viering minimaal 2 maanden tevoren aan het Bondsbureau wordt toegezonden met vermelding van de onderstaande benodigde gegevens.
Dit kan per e-mail naar la@knbb.nl, of per brief naar: KNBB Bondsbureau - Archimedesbaan 7 - 3439 ME Nieuwegein


Naam van de jubilerende vereniging:
Verenigingsnummer:
Tekst: Ter gelegenheid van het __ jarig lidmaatschap van Biljartvereniging __ en de KNBB
Waar : plaats van uitreiking
Wanneer : datum van uitreiking
Oprichtingsdatum:
 Postadres van verenigingsfunctionaris, waar de oorkonde in lijst naartoe moet worden verzonden.


Deze vieringen zullen daar waar mogelijk door tenminste 1 lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole worden bezocht.

Het bezoeken van overige vieringen van verenigingsjubilea zal na ontvangst van een uitnodiging worden gedelegeerd naar het betreffende districtsbestuur waar de vereniging onder valt.

 In principe wordt uitgegaan van de oprichtingsdatum van de vereniging en dus niet van de datum van aansluiting bij de KNBB.