Aan de viering van een 50-, 75- of 100 jarig lidmaatschap van een lid van een KNBB vereniging wordt alleen een oorkonde aan het district geleverd indien de aanvraag minimaal 1 maand tevoren aan het Bondsbureau (ledenadministratie) wordt toegezonden.


Dit kan per e-mail naar la@knbb.nl, of per brief naar: KNBB Bondsbureau - Postbus 135 - 3430 AC Nieuwegein
De aanvraag dient te geschieden door het districtsbestuur met vermelding van de onderstaande benodigde gegevens.


Naam van het jubilerende lid:
Bondsnummer:
Tekst: Ter gelegenheid van het __ jarig lidmaatschap van de heer/mevrouw __ lid van Biljartvereniging __ en de KNBB .
Waar : plaats van uitreiking
Wanneer : datum van uitreiking
Ingangsdatum lidmaatschap:
Postadres van district functionaris, waar de oorkonde in lijst naartoe moet worden verzonden.