Om u als nieuwe vereniging (Carambole) als lid in te kunnen schrijven hebben wij schriftelijke toestemming nodig van het district waar uw vereniging onder valt. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris van het district.
Klik hier vo
or de contactgegevens van de verschillende districten.


Mail uw vereniginggegevens naar het secretariaat van het district, geef alvast (indien bekend) de volgende gegevens door:

Naam van de vereniging:

KVK nummer (indien van toepassing)

Bestuursleden (namen en eventueel reeds bekende bondsnummers)

Van bestuursleden moet in ieder geval doorgegeven worden: Naam, Adres, Postcode en Woonplaats, geboortedatum, geslacht.