Binnen de KNBB mogen functionarissen de kosten die zij met het uitoefenen van hun KNBB functie declareren conform het geldende declaratiereglement van de KNBB of KVC. Deze reglementen kunt u hieronder raadplegen.


Let wel: de KNBB werkt niet meer met een declaratieformulier maar er kan alleen nog een declaratie via het online declaratietool SRXP ingediend worden. Heeft u nog geen inlog neem dan contact op met de financiële administratie via fz@KNBB.NL