Voor deelname aan de competities van driebanden (ranking en divisie) is het lidmaatschap van de sectie driebanden verplicht. Dit lidmaatschap kan zowel via een vereniging als rechtstreeks bij de KNBB worden aangegaan.

Meld u voor een rechtstreeks (individueel) lidmaatschap aan via mijn.knbb.nl. Indien u eerder lid was van de KNBB dan activeren wij uw oude bondsnummer.

Indien u lid wordt via een vereniging dan dient de secretaris van de vereniging u aan te melden. Geef hierbij ook uw oude bondsnummer door. Weet u uw oude bondsnummer niet meer dan kunt u dit opvragen bij de ledenadministratie via 030-6008401.