Meld u voor een rechtstreeks (individueel) lidmaatschap aan via het inschrijfformulier Indien u eerder lid was van de KNBB dan activeren wij uw oude bondsnummer. 

Indien u lid wordt via een vereniging dan dient de secretaris van de vereniging u aan te melden. Geef hierbij ook uw oude bondsnummer door. Weet u uw oude bondsnummer niet meer dan kunt u dit opvragen bij de ledenadministratie via 030-6008401.

Na aanmelding en activering ontvangt u of uw vereniging een factuur. Deze dient u binnen 21 dagen na ontvangst te betalen.