Teamleiders hebben een inlogcode waarmee tijdens de inschrijfperiode een team kan worden ingeschreven. Indien het een nieuw team betreft moet er eerst een inlogcode worden aangevraagd via het bondsbureau van de KNBB, voordat dit team kan worden ingeschreven.
 Voor een team, dat voor de eerste keer inschrijft voor de vierde divisie, geldt als voorwaarde dat de som van de moyennes van de vier spelers met het hoogste gemiddelde in een team tenminste 1.200 dient te zijn.

Het bondsbureau is telefonisch te bereiken op 030-6008402 (Ruud Hudepohl) of via mail op r.hudepohl@knbb.nl


De meest actuele informatie over alle KNBB competities vindt u hier