a. Het voldoen van de contributies van teamleden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en per wedstrijdseizoen bij de leden in rekening gebracht.

b. De betaling van het inschrijfgeld van het team.

c. De betaling van door de Sectie Driebanden eventueel verlangde administratieve heffingen.

d. Het doorgeven van adreswijzigingen en andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de teamleden.
e. Het opgeven van een contact e-mail adres.
d. Het tijdig invullen van de wedstrijduitslagen