Bij het inschrijven wordt in principe de volgorde van moyenne aangehouden. Wél mag een speler boven een speler met een lager moyenne worden opgegeven. Het verschil in moyenne mag dan echter niet groter zijn dan 15%.


De bij inschrijving opgegeven volgorde is voor het gehele seizoen bindend.