In de eredivisie is het spelen op zondag, met als aanvangstijdstip 13.00* uur, verplicht. Bij het spelen van twee wedstrijden in één weekend, dient de wedstrijd op zaterdag om 13.00* uur aan te vangen.

Uitsluitend op grond van een schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan het bestuur van de sectie Driebanden hiervoor dispensatie verlenen.

In verband met eventuele televisie-uitzendingen moet er rekening mee worden gehouden, dat van de opgegeven speeldata kan worden afgeweken.


* De wedstrijd dient om 13.00 uur aan te vangen. Inspelen begint om 12:45 uur.

In de eerste divisie moeten de wedstrijden op zaterdag om 13.00 of 19.00 uur of op zondag om 13.00 uur beginnen. Het is de overige divisies toegestaan een wedstrijd op een weekavond of in een weekend te spelen. Het aanvangstijdstip voor avondwedstrijden is 20.00 uur.