Uitslagformulieren en tellijsten hoeven niet naar het Bondsbureau te worden gestuurd. De teamleider dient de uitslagformulieren en tellijsten te bewaren tot 4 weken na afloop van de competitie.

Steekproefsgewijs worden teams verzocht aan het eind van het seizoen de uitslagformulieren ter controle op te sturen naar het Bondsbureau.