1. Een team moet zijn samengesteld uit zeven tot acht spelers die op het inschrijfformulier van de Nationale Competitie Driebanden Groot seizoen 2015/2016 zijn geplaatst.

Getransfereerde spelers hebben het recht uit te komen voor hun nieuwe team tenzij ze voor het team waaruit ze getransfereerd zijn reeds aan de beker deelgenomen hebben.


2. De opstelling van een team bestaat uit vier spelers in een volgorde, die gelijk dient te zijn aan de volgorde, zoals deze in de Nationale Competitie Driebanden Groot verplicht is.


3. Een speler mag slechts voor één team uitkomen. Indien een speler voor een team heeft gespeeld, mag hij/zij daarna niet meer voor een ander team uitkomen. Voor spelers die in de Nationale Competitie Driebanden Groot het maximale aantal wedstrijden als reservespeler zijn opgesteld geldt geen beperking in de opstelling van een team in de Bekercompetitie/finale.


4. Spelers hebben het recht op deelname aan de finale indien zij ten minste de helft van het aantal wedstrijden in de voorronde, waarvoor zij gerechtigd zijn deel te nemen, hebben gespeeld.