Als speeldag kan elke dag worden gekozen. Op een werkdag dient de wedstrijd om 20.00 uur en op

zaterdag en zondag niet vóór 12.00 uur te beginnen.

Eredivisieteams spelen op een dag die aansluit op een speeldag van dit team in de eredivisie.

In onderling overleg kan van dit laatste worden afgeweken.

De teamleider van het thuisspelende team dient, ten minste tien dagen vóór de daartoe aangewezen speelronde, de teamleider van de tegenstander schriftelijk mede te delen uit welke, speeldagen (minimaal drie)met de respectievelijke aanvangstijden kan worden gekozen. Deze drie speeldagen dienen te liggen binnen een aaneengesloten periode van 16 dagen, beginnend en eindigend met een weekend. De (eerste) vrijdagavond wordt in dit verband als weekend beschouwd.

`

Tijdens deze periode moet minimaal als keuzemogelijkheid worden gegeven:

a. één speeldag in een weekend en de twee overige, verschillende speeldagen elk in een week óf

b. steeds één speeldag in de drie opvolgende weekends.

Geen enkele van de dan vastgestelde speeldagen mag samenvallen met een speeldag van de betrokken teams in de Nationale Competitie Driebanden Groot of met een speelverplichting in een Grand-Prix wedstrijd.

De data van deze overeengekomen speeldagen dienen ten minste zeven dagen vóór de op deze wijze bepaalde eerste speeldag van de desbetreffende teams schriftelijk te worden doorgegeven aan de wedstrijdleider van de Nationale Bekercompetitie.