Teamcompetitie (divisies)

Hoe kan een team meedoen aan de competities van Driebanden?
Teamleiders hebben een inlogcode waarmee tijdens de inschrijfperiode een team kan worden ingeschreven. Indien het een nieuw team betreft moet er eerst een ...
Ma, 5 Jul, 2021 om 3:50 PM
Waar kan ik de reglementen vinden?
De reglementen van de competities kunt u HIER raadplegen.
Ma, 18 Sep, 2017 om 8:24 AM
Waar is de teamleider voor verantwoordelijk?
a. Het voldoen van de contributies van teamleden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en per wedstrijdseizoen bij de leden in rekening gebracht. ...
Vr, 27 Nov, 2015 om 9:28 AM
Kan een reservespeler meedoen?
Een speler mag voor slechts één team als vaste speler ingeschreven worden. Daarnaast mag hij bij maximaal één team in een hogere divisie als reserve worde...
Vr, 27 Nov, 2015 om 9:28 AM
Uit hoeveel spelers bestaat een team?
De samenstelling van een team in de competities van de Sectie Driebanden dient bij de inschrijving uit minimaal 6 of ten hoogste 10 spelers te bestaa...
Zo, 11 Sep, 2016 om 3:16 PM
Wat is de speelvolgorde van een Team?
Bij het inschrijven wordt in principe de volgorde van moyenne aangehouden. Wél mag een speler boven een speler met een lager moyenne worden opgegeven. Het...
Di, 10 Okt, 2017 om 3:40 PM
Mogen teamsamenstellingen wijzigen?
In de vierde divisie mogen gedurende het seizoen wijzigingen doorgevoerd worden. In de Ere- t/m Derde divisie zijn teamwijzigingen alleen toegestaan tijdens...
Zo, 11 Sep, 2016 om 3:19 PM
Wat zijn de partijlengtes in de verschillende divisies?
Voor seizoen 2017-2018 is vastgesteld: - eredivisie: alle spelers 40 car. - eerste divisie: spelers 1 en 2 45 car. spelers 3 en 4 40 car - tweede...
Di, 10 Okt, 2017 om 3:41 PM
Wat zijn de tijden dat er gespeeld wordt?
  In de eredivisie is het spelen op zondag, met als aanvangstijdstip 13.00* uur, verplicht. Bij het spelen van twee wedstrijden in één weekend, dient de...
Vr, 27 Nov, 2015 om 9:34 AM
Mag een wedstrijd verzet worden?
Wedstrijden mogen niet verzet worden. Mocht er spraken zijn van calamiteiten of onvoorziene gevallen dan kan het bestuur van deze bepaling afwijken.
Zo, 11 Sep, 2016 om 3:23 PM